سایت شرکت آذرآبادگان نرگس،دکتر حسن بی گناه

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

دسترسی ســریع

Native Saffron:زعفران اردبیل

روشهای آزمایشگاهی(Pdf)         دانلود
گیاهان دارویی منطقه ای(Plant)                  دانلود
مطالعات مقدماتی سازگاری زعفران در اردبیل،توسط مدیرعامل(فیلم)              دانلود

شرکت آذرآبادگان نرگس Azarabadegan Narges Company :

درباره شرکت:

شرکت آذرآبادگان نرگس به سرپرستی حسن بیگناه محقق و کارشناس ارشد شاغل در آزمایشگاههای کشاورزی تجزیه آب و خاک و گیاه، بیوتکنولوژی و کشت بافت، در سال 1387 به شماره 7844 در اردبیل تاسیس شد. از جمله اهداف شرکت خدمات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی،علوم زیستی و آزمایشگاهی، تجزیه تحلیل داده های آزمایشگاهی، پیاده سازی طرح ها و پایان نامه ها در طبیعت، انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی تجزیه آب و خاک و بافت های گیاهی ، توصیه های کودی و زراعی مناطق مختلف کشاورزی ،کارشناسی رسمی و تعیین موقعیت و کروکی اراضی ملی و کشاورزی می باشد.

About company
AzarAbadegan Narges Company was established by Dr Hasan Bigonah,Ltd number 7844 in Ardabil Iran. He is Master Science of analysis laboratories in water, soil ,plants , biotechnology ,tissue culture. The company aims work in agriculture and natural resources, biology,laboratory data analysis services,implementation of projects and thesis in nature, physical and chemical analysis of water and soil and plant , recommendations of fertilizer for farming in different areas, official experts,Finding the exact position of land by GPS and mapping and giving legal certificate to owners
Şirkət haqqında
AzarAbadegan narges Company İran Respublikası Ərdəbildə, Dr Həsən bigonah tərəfindən , 7844 Ltd sayında təsis edilib. O su, torpaq, bitki, biotexnologiya və,kənd təsərrüfatı laboratoriyalarında Master Elm idi. Şirkətin məqsədi, İş xidmətləri kənd təsərrüfatı və təbii resurslar sahələrindədir. Bu baxımdan, tezislərin həyata keçirilməsi, su və torpaq və bitki analizi, kənd təsərrüfatı sahələri üçün tövsiyələr, torpaq fiziki-kimyəvi analizi,rəsmi ekspertlər,Torpaqların mövqeyini və xəritəsini tapmaq, Şirkətin digər xidmətləridir

  • فعالیتهای شرکت
  • ابداع و اختراعات
  • همایشها
  • رویدادها و لینک های مرتبط
  • ارتباط با ما

- انجام مشاوره و اجرای پروژه ها در زمینه های مختلف کشاورزی و بیولوژی

- کارشناس رسمی دادگستری،نقشه برداری اراضی کشاورزی ،باغات ،پارکها ، مراتع ، تعیین خسارات و حق ریشه وقیمت گذاری اراضی و محصولات کشاورزی

- تدوین طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی وپژوهشی

- -آنالیز آماری داده ها و مشاوره در تدوین پروپوزال برای رشته ها و مقاطع مختلف دانشگاهی

- توصیه های کودی مناطق و مشاوره در زمینه ایجاد آزمایشگاهها و خدمات تجزیه آب و خاک و گیاه و بیوتکنولوژی و ژنتیک

- تهیه گیاهان دارویی و بذور، پیاده سازی طرح ها و پروژه ها و پایان نامه ها، ترجمه و تهیه مقالات علمی

- انجام قرادادهای مرتبط با بخش کشاورزی در زمینه های احداث فضای سبز و احیای اراضی و اصلاح ارقام و اشجار

 

1- دستگاه برداشت میوه درخت گیلاس و درختان هسته دار . اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی.

2- کاربرد بقای گیاهی محصولات کلم و گل کلم در تولید حشره کش عاری از اثرات مضرر برسلامت انسان و محیط زیست.اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی.

3- سازگار نمودن زعفران در شرایط مناطق کوهستانی با استفاده از تکنیک سازگاری.اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی .

4- بکارگیری سیستم اینترکراپینگ در جهت افزایش تولید در واحد سطح و زمان در ذرت هیبرید سینگل کراس و لوبیا چیتی.

- همایش ها:

- بررسی پایداری عملکرد  لاین های امید بخش گندم های زمستانه و بینابین در شرایط آب و هوایی کشور. نهمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه تهران.  

-
بررسی مقادیر مختلف کود دامی بر اجزا عملکرد زعفران در اردبیل. همایش منطقه­ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمال غرب کشور .

-
بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های پیشرفته گندم زمستانه و بینابین در شرایط مناطق مختلف کشور. ششمین همایش ملی علوم کشاورزی و منابع طبیعی باشگاه پژوهشگران جوان .

-
بررسی شاخص­های سازگاری و اگرواکولوژیکی کشاورزی پایدار در سیستم اینترکراپینگ لوبیا چیتی توده محلی و ذرت هیبرید زودرس در شرایط مناطق سرد،دومین همایش ملی حبوبات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.  

- 
سیستم اینترکراپینگ شیوه نوین در افزایش عملکرد در واحد سطح و زمان با استفاده بهینه از شرایط طبیعی در انواع لوبیا و ذرت. نخستین همایش ملی دستاورد های نوین در کشاورزی، انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین.

-
بررسی تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و سازگاری زعفران در منطقه  اردبیل. هشتمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه گیلان .

-
کشاورزی ارگانیک و نقش آن در محیط زیست و توسعه پایدار ، کنفرانس محیط زیست و پیامد های آلودگی آن، دانشگاه آزاد اردبیل.

-
بررسی ارزش اقتصادی سیستم کشت مخلوط در انواع ذرت و لوبیای سازگار به شرایط استان اردبیل. اولین گنگره علوم باغبانی کشور .

-بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا و مقایسه آن با محصولات تک کشتی به منظور افزایش عملکرد در شرایط منطقه اردبیل.

چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،دانشگاه صنعتی اصفهان .

-
بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا در شرایط اقلیمی منطقه اردبیل، اولین کنگره سراسری علمی،دانشجویی،کشاورزی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل .

-
مطالعه تجزیه مرکب سیستم اینترکراپینگ در ذرت هیبرید و لوبیا توده محلی مشگین شهر در شرایط منطقه سرد اردبیل،پنجمین گنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات .

-
انتقال ماده خشک و میزان مشارکت ذخایر اندام های رویشی در عملکرد دانه ارقام گندم در تراکم های مختلف تحت شرایط دیم. اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی، دانشگاه پیام نور مرکز تالش .

-
بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ های مختلف برداشت. دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمال غرب کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.


دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي:
  به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و توليدي و طرح‌هاي غيركشاورزي مشتمل بر 7 فصل و 42 ماده و 54 تبصره براي اجراء ابلاغ و كليه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر شده است. دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي درادارات کل جهاد کشاورزی استان ها موجود می باشد. .

جهت دانلود شرایط و مقررات و قوانین یک پارچه سازی اراضی کشاورزی ، لینک قانون را کلیک کنید.

مراحل واگذاري زمين جهت طرحهای کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیر کشاورزی... دانلود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لینکهای مرتبط (رویدادها):

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

درگاه ملی آمار

وزارت نیرو

اتاق بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی

قیمت سکه ، ارز، طلا، خودروو...

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

برای استفاده از خدمات و مشاوره های تخصصی ،تهیه نهاده ها و بذور و امورات مرتبط با روابط عمومی شرکت

از طریق پست الکترونیکی و شماره تلفن تماس حاصل فرمائید:

ایمیلهای ارتباط با شرکت:

hhamlabady@yahoo.com

Hasanbgn@gmail.com  


Hassbg32@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره همراه شرکت جهت تماس 09141568591

Company mobile number for contact: 00989141568591

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتخاب هر یک از طرحها و پروژه ها و مقاله ها از قسمتهای مختلف همین سایت امکان پذیر است.